متوکلوپرامید Metoclopramide Hcl
دسته دارویی : محرک دستگاه گوارش
اشکال دارویی: قرص های 10 میلی گرمی
قطره که حاوی 60 میلی گرم در هر 15 سی سی است.
آمپول حاوی 10 میلی گرمی در هر 2 سی سی است.

نام های تجاری:
پلازیل Plasil از نام های شایع و رایج دیگر این دارو است.
نحوه اثر: دارو سبب تسریع حرکات معده و روده و موجب تسریع تخلیه معده می شود.
موارد مصرف:
1. جلوگیری از عوارض ناشی از فلج معده
2. درمان تهوع و استفراغ
3. تسهیل تخلیه معده
4. جلوگیری از عوارض گوارشی بعد از شیمی درمانی

عوارض جانبی:
خواب آلودگی ، خستگی و ضعف غیرعادی، یبوست یا اسهال و خشکی دهان. که بعد از قطع مصرف تمامی موارد ذکر شده از بین می رود.

منع مصرف:
بیماران صرعی
خونریزی یا انسداد مکانیکی یا سوراخ شدگی مجرای گوارش
فئوکروموسیتوم

مصرف در دوران های مختلف زندگی:
در شیردهی : در شیر ترشح می شود.
در حاملگی: بهتر است استفاده نشود.