همانگونه که در مقالات پیشین اشاره شد پس از ثبت شرکت و تنظیم شرکتنامه و اساسنامه ممکن است تغییراتی در شرکت ایجاد شود که در مقالات گذشته چند نوع این تغییرات و شرایط و ضوابط آن را شرح دادیم .در این مقاله نیز قصد داریم به بررسی شرایط و ضوابط تغییر نام شرکت پس از ثبت شرکت بپردازیم .
انتخاب نام شرکت یکی از اساسی ترین مراحل تاسیس و ثبت شرکت می باشد و با توجه به قوانین تجارت تغییر نام شرکت ها پس از آن برای شرکت ها ممکن می باشد .بنا بر این قوانین اشخاص حقوقی می توانند با تنظیم صورتجلسه ای در قالب مجمع عمومی فوق العاده تصمیم تغییر نام شرکت و نام انتخابی جدید خود راجهت بررسی به ادراه ثبت شرکت ها ارسال نمایند و در صورت تایید این مرجع نام شرکت خود را تغییر دهند .البته توجه داشته باشید که تغییر نام تاثیری در مشخصات ثبتی مانند شماره ثبت و یا شناسه ملی ندارد . برای انتخاب نام جدید نیز ملزم به رعایت قوانین رایج انتخاب نام برای شرکت ها می باشید یکی از نکاتی که در انتخاب نام شرکت حائز اهمیت است این نکته می باشدکه نام انتخابی قبلا به ثبت نرسیده باشد و در غیر این صورت فاقد اعتبار بوده و قابلیت ثبت ندارد. به همین دلیل حتما از نام انتخابی خود استعلام نمایید بدین منظور می توانید به پایگاه اطلاعاتی شناسه ملی اشخاص حقوقی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] و یا پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور مراجعه نمایید .
نکات حائز اهمیت برای انتخاب نام جدید برای شرکت:
عبارت نام شرکت جهت تغییر نام باید بیش از سه سیلاب باشد
ثبت اسامی دو سیلابه در صورتی که هر دو نام خاص باشد و قبلاً هم سابقه ثبتی از آن در سیستم اداره موجود نباشد ، امکان پذیر است
نام هایی مانند ایران ، نوین و… امکان ثبت را ندارد
نام های پیشنهادی باید فارسی و مورد تأیید فرهنگستان باشد.و ذکر مستند نام الزامی می باشد
اسامی رایج در زبانهای اقوام گوناگون کشور به غیر از فارسی مانند کلمات ترکی ، لری، عربی و… امکان ثبت ندارند
استفاده از اسامی عام مانند ایرانیان ، مهر ، گستر ، پژوه و… امکان ثبت نامهای پیشنهادی را پاییین می آورد
در سیستم اداره ثبت شرکتها در موقع ثبت نام و یا تغییر نام شرکت ۵ نام را برحسب اولویت می توانیم اعلام نماییم
بهتر است نام شرکت با فعالیت شرکت مرتبط باشد و یااینکه به گونه ای انتخاب گردد که به موضوع خاصی اشاره نکند تا درصورت ورود شرکت به عرصه کاری جدید محدودیتی را ایجاد نکند
تأییده نام شرکت از تاریخ تأیید به مدت ۳ ماه تا صدور آگهی تأسیس و یا تغییرات دارای اعتبار می باشد و بعد از آن منقضی می گردد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] - [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]