Favicon در طراحی سایت

اما سوال اول این است که Favicon چیست و به چه دردی می خورد و در طراحی سایت چه نقشی دارد. اگر به سراغ مرورگر خود رفته و چند سایت مختلف را مانند تصویر فوق باز کنید خواهید دید که در نوار مرورگر شما و در کنار تیتر عنوان سایت یک نماد کوچک قرار گرفته است و بیشتر طراحی سایت های مهم این آیکون را دارند. هر چند ابعاد این نمادک بسیار کوچک است اما جلوه بسیار زیادی در نوار مرورگر کاربران داشته و به دفعات در ذهن کاربران نماد سایت شما را ثبت و مرور می کند. Favicon در ریشه متشک از دو کلمه است (Favorite و Icon) و همان تصویر و نماد کوچک نوار مرورگر می باشد.
مزایای و کاربرد Favicon در تلفن های همراه

بزرگترین مزیتی را که می توان برای فیو آیکون نام برد تأثیر گذاری بر ذهن کاربران می باشد و این مورد در طراحی سایت و طراحی اپلیکیشن و دیجیتال مارکتینگ همواره یکی از اصول مهم است که بتوان بدون اینکه کاربران را اذیت کرد به صورت ناخودآگاه نام و نماد خود را در ذهن آنها حک کرده و به خاطر آنها بسپارید. در صورتی که تا کنون اقدام به ساخت Favicon نکرده اید همین الان شروع کنید زیرا علاوه بر مهم بودن کار بسیار آسانی بوده و زمان زیادی را از شما نخواهد گرفت.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ،[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]،


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]